• תופסן למקרר
  • תופסן למקרר

תופסן למקרר

19

מתאים לנעילת המקרר בזמן נסיעה